N-CONSULTING

N-Consulting s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblastech  řízení podniků, informačních technologií, projektového řízení a v oblasti realizace projektů výzkumu a vývoje. Poradenské služby zahrnují analýzy a identifikaci problémů, mapování procesů, návrhy řešení, jejich zavádění a řízení, přípravu a realizací projektů.

Mezi hlavní výstupy poradenské činnosti patří analytické studie, studie proveditelnosti, strategické dokumenty, projektové záměry či projektové studie.